LOKALIZACJE ZAJĘĆ

Stadion Miejski w Białymstoku
Zespół Szkolno Przedszkolny nr 4